Ο καρκίνος των ωοθηκών αποτελείται από πολλούς και διαφορετικούς ιστολογικούς τύπους με το 90% να είναι επιθηλιακός τύπος. Ο επιθηλιακός καρκίνος ωοθηκών είναι η πρώτη αιτία θανάτου από γυναικολογικούς καρκίνους στις ΗΠΑ και 5ος σε συχνότητα παγκοσμίως σε όλες τις κατηγορίες νεοπλασιών. Η 5-ετής επιβίωση έχει βελτιωθεί σημαντικά στο 48%, αλλά εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες.

   Εμφανίζεται κυρίως στην 6η και 7η δεκαετία της ζωής ενώ στο 50% των περιπτώσεων κατά τη διάγνωση η νόσος είναι ήδη προχωρημένη.

   Βασικοί παράγοντες κινδύνου είναι η πρώιμη εμμυναρχή, η ατεκνία, η συνύπαρξη φλεγμονώδους νόσος του εντέρου. Επιπλέον η παχυσαρκία και το κάπνισμα αποτελούν επιβαρυντικούς παράγοντες χωρίς να έχει αποδειχθεί ακριβώς ο τρόπος δράσης τους. Τα τελευταία χρόνια μελετώνται γενετικοί παράγοντες σε συνδυασμό με το οικογενειακό ιστορικό, γι’ αυτό πλέον έχουν δημιουργηθεί συγκεκριμένα γονιδιακά πάνελ τα οποία κατευθύνουν στοχευμένα τη θεραπεία.

   Δεν έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένες διαγνωστικές εξετάσεις προληπτικού ελέγχου, ενώ τυφλή παρακολούθηση καρκινικών δεικτών δεν έχει αποβεί ωφέλιμη. Τη μέγιστη σημασία κατέχει το οικογενειακό δέντρο με καταγραφή του ιστορικού και στις περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου να γίνεται γενετικός έλεγχος μεταλλάξεων και αναλόγως να ακολουθούντα οι εγκεκριμένες οδηγίες.

   Η θεραπεία περιλαμβάνει συνεργασία Ογκολόγου και γυναικολόγου με εξειδίκευση στη γυναικολογική ογκολογία. Χρησιμοποιούνται σκευάσματα χημειοθεραπείας με στοχευμένη θεραπεία και από του στόματος αγωγή, ανάλογα και με το γονιδιακό προφίλ του κάθε ασθενή. Στόχος είναι η χειρουργική εξαίρεση όλων των εστιών με τη μεγαλύτερη επιβίωση του ασθενή και τη καλύτερη δυνατή ποιότητα της καθημερινότητας.